724 278 192info@4jobs.cz Telefonická podpora
dnes 8:00 – 16:00
Stačí si vybrat<br />doprava je zdarma
Stačí si vybrat
doprava je zdarma
Při nákupu nad 1000 Kč Zjistit více
Nákup u nás<br />je vždy výhodný
Nákup u nás
je vždy výhodný
Bonusový program Zjistit více

BEZPEČNOST PRÁCE - BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ( BOZP) je souhrn opatření stanovených platnou legislativou a zaměstnavatelem, které mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu a chránit firemní majetek.

Tato oblast je bohužel mnohými zaměstnavateli a OSVČ podceňována a opomíjená a našim cílem kompletně zpracovat, zorganizovat a odborně vést všechny oblasti a předpisy týkající se BOZP.

Základní povinností každého zaměstnavatele je povinnost zajistit bezpečnost a ochranu  zdraví při práci všem svým zaměstnancům. BOZP  je zaměstnavatel povinen zajistit s přihlédnutím na rizika možného ohrožení, které se vztahují k výkonu práce dle § 101 odst.1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Pro Vaši firmu zajistíme:

 • prevence a vyhledávání rizik, včetně dokumentace
 • zpracování a aktualizace povinné dokumentace
 • zpracování a aktualizace kategorizace prací pro jednotlivá pracoviště
 • řešení pracovních úrazů - hlášení, dokumentace
 • provádění školení zaměstnanců v BOZP
 • roční prověrky práce
 • zpracování systému poskytování OOPP
 • pravidelné kontroly pracovního prostředí a úrovně BOZP
 • zmapování bezpečnostního značení
 • sledování a prověrka stavu revizí a kontrol BOZP
 • účast při kontrolách Oblastního  inspektorátu práce, krajské hygienické stanice

Dobrá péče zaměstnavatele o oblast bezpečnosti práce - BOZP by měla vést ke zkutečnosti, že jeho zaměstnanci se budou vracet domů zdraví a zaměstnavatelé nebudou zatíženi problémy a pracovními úrazy, nebudou muset řešit nemoci z povolání a následný odškodněními, protože se žádné vážené úrazy popř. nemoci z povolání nebudou u zaměstnanců vyskytovat.

Zaměstnavatelé, kteří dbají o bezpečnost zaměstnanců budou mít větší předpoklad na bezproblémový chod, ekonomickou stabilitu než ti zaměstnavatelé, kteří budou nuceni řešit úrazy a nemoci z povolání (odškodné zaměstnanci, náklady na nemocenskou, penále od pojišťoven a pokuty od dozorovací orgánů)Mám zájem o newsletter

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Upozornění
Zavřít